Om Klurab

Får vi drista oss till att rikta Er uppmärksamhet mot några underhållningsartiklar?


Klurab AB är det största och absolut världsberömdaste företaget på hela min och min familjs villatomt.

Jag som handlar med fysikaliska leksaker heter Anders Nordlund, och är till vardags docent vid Chalmers.


Kontakta mig gärna, kontaktinformation på "Hur man beställer", med kommentarer eller förslag på nya produkter.
Med de bästa välgångsönskningar för framtiden

och med en viss förhoppning om en beställning

har jag äran att teckna

Er tillgivne vän

Anders

Mottag vår försäkran om den synnerliga vördnad med vilken vi

skulle ha äran att handhava Er beställning

Klurab AB, 556228-7929, www.klurab.se