Fysik - mekanik

Får vi drista oss till att rikta Er uppmärksamhet mot några underhållningsartiklar?Enkelt lektionsförslag i fysik (Klassisk mekanik, Newtons lagar). Vi inleder med lite trolleri.Lektionsförslag: Trolla med keltisk sten. (fysik, mekanik – kan anpassas till både gymnasienivå och grundskolenivå)


•En keltisk sten är formad så att den bara roterar åt ett håll. Försöker man rotera den åt den andra stannar den och vänder. Se filmen för att se själva tricket. Det är lätt att lära sig utföra.


•När du trollat delar du ut keltiska stenar. Eleverna får jobba förslagsvis två och två med att leka och undersöka och försöka beskriva stenen och hur den uppför sig.


•Allmän diskussion där ni sammanfattar. Vad händer när man trycker ner stenens ena ände och släpper. Vad händer när man snurrar den moturs? Medurs? Är undersidan helt symmetrisk?


•Dela ut arbetsbladet och låt eleverna fundera


•Allmän diskussion där ni sammanfattar och brainstormar lite. Här kan det ju bli lite tokroligt, vad händer till exempel med skridskor som helst vill svänga åt ett håll?

Man kanske kan jämföra formen med en propeller. Skulle man kunna montera keltiska stenar så att de flöt på havsytan och omvandlade vågrörelser till rotation och drev en generator?Sats med 20 keltiska stenar (5 olika färger): 300:- exklusive moms + frakt (beräknat porto 63:-)

(Se närmare beskrivning under menyn "Mekanik" , "Keltisk sten")

Kontaktuppgifter för beställning på "Hur man beställer"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbetsblad:


Kan döda föremål motverka yttre krafter?


Newtons tre lagar säger:

1) En kropp förblir i vila eller i likformig rörelse så länge inga yttre krafter verkar på kroppen.

Föremål fortsätter att göra vad de gör. Om något stannar förblir det stilla, om något är i rörelse fortsätter det att röra sig.

2) Kraften är massan gånger accelerationen. Ju snabbare och tyngre ett föremål är som träffar dig, ju mer känns det.

3) Två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men motriktade krafter.  För varje kraft finns en motsatt kraft. En jetmotor skjuter iväg gas bakåt och drivs själv framåt. Om man kastar en sten i vattnet bildas vågor som går ut från stället där stenen träffade.


Uppgift: Vilken av dessa tre lagar tycker du är viktigast för att beskriva den keltiska stenen? Varför?


Fantisera kring hur man kan använda föremåls former för att underlätta en uppgift.

Vad skulle hända om man gjorde en kanot med samma form som den keltiska stenen? Skulle det vara bra? Finns det andra exempel?

Mottag vår försäkran om den synnerliga vördnad med vilken vi

skulle ha äran att handhava Er beställning

Klurab AB, 556228-7929, www.klurab.se