Gyroskop

Får vi drista oss till att rikta Er uppmärksamhet mot några underhållningsartiklar?


Gyroskop


En gammal fysikalisk leksak som fortfarande fascinerar. En nylonlina lindas kring axeln och när man drar sätts metallhjulet i snabb rotation. Gyroskopet kan då balansera utan att ramla. Det första gyroskopet brukar tillskrivas Johann Bohnenberger 1817, och gavs namnet gyroskop av Léon Foucault 1852.

Från början användes gyroskopet mest i undervisningssyfte för att visa ett beteende som kanske inte är intuitivt. Numera har gyroskop stor användning som stabilisator i olika tillämpningar.


Ett av de mest spektakulära experimenten man kan göra med gyroskopet är då man hänger gyroskopet vågrätt med stöd bara i ena ändan och gyroskopet ändå balanserar
 En enkel förklaring, utan att göra anspråk på att vara fullständig,  illustreras ovan. Gyroskopet börjar tippa åt höger, och det tunga metallhjulet accelereras enligt figuren. Innan rörelsen hunnit komma igång så har dock hjulet hunnit snurra, så att delarna bytt plats.


Gyroskop Space Wonder, tillverkare Navir (ca 9 cm högt, finns i rött, blått, gult, svart och grönt, inkluderar nylonlina och ett litet stativ)


Pris 120:-/st

Beräknat porto: 44.-

Mottag vår försäkran om den synnerliga vördnad med vilken vi

skulle ha äran att handhava Er beställning

Klurab AB, 556228-7929, www.klurab.se