Keltisk sten

Får vi drista oss till att rikta Er uppmärksamhet mot några underhållningsartiklar?


Keltisk sten

Ett underfundigt format föremål som har den egendomliga egenskapen att bara kunna rotera åt ett håll. Försök rotera den åt andra hållet och den vänder av sig själv.


Den keltiska stenen har en stark preferens i rotationsriktning. Roteras den åt ”fel” håll stannar den och byter rotationsriktning. Keltiska stenar är kända sedan antiken (Dock är namnet keltisk missvisande. Det engelska namnet Celt syftar på det latinska namnet för kisel och uttalas ”selt”.). När stenen snurras åt fel håll omvandlas rotationen till en vaggande rörelse som sedan i sin tur omvandlas till rotation. Detta har gett upphov till dess engelska namn "rattleback" och "wobblestone". Den första moderna beskrivningen tillskrivs Sir Gilbert Thomas Walker 1890. Den grundläggande iden är att ha olika symmetriaxlar för den geometriska formen och massfördelningen.


I vår ”keltiska sten” är undersidan formad i en svag s-form så att anläggningsytan mot underlaget inte sammanfaller med massfördelningen. Preferensriktning:moturs.
Keltisk sten, plast, längd ca. 96 mm, finns i blå, grön, röd, gul samt ofärgad transparent,

Pris 20:- / st

Beräknat porto: 11:-
Mottag vår försäkran om den synnerliga vördnad med vilken vi

skulle ha äran att handhava Er beställning

Klurab AB, 556228-7929, www.klurab.se